MAKAVİL


MAKAVİL
Sözler. Kaviller. Lisânlar. Diller

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.